hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Preuzorkovanje

Jezici

EN resampling; NJ Abtastratenkonvertierung;
FR ré-énchantillonnage; TL ricampionamento;

Etimologija

Definicija

Tehnički termin kojim se označava ponovno uzorkovanje nekog već otprije uzorkovanog signala ili zapisa i to drugom, različitom frekvencijom uzorkovanja i/ili drugačijom dubinom razlučljivosti.

U tom smislu možemo govoriti o:
  1. naduzorkovanju (en. upsampling, oversampling)
  2. ili
  3. poduzorkovanju (en. downsampling)
U preuzorkovanju rabe se razne metode interpolacije, linearne ili višeg reda (kvadratne, kubne, ...), kao i razne tehnike "raspršivanja" pogreške kvantizacije (EN. dithering = udrhtavanje - dodavanje bijelog šuma ili neke stokastičke funkcije za redukciju kvantizacijskog izobličenja signala niske amplitude).

Sinonimi su promjena ili konverzija frekvencije uzorkovanja, odnosno dubine razlučljivosti.

Komentar

Preuzorkovati se može i zvučne i kontrolne signale ili podatke. Mada sam postupak preuzorkovanja nije od osobite umjetničke zanimljivosti u glazbenoj praksi, valja naglasiti da je zvučni signal uzorkovan u razlučljivijem formatu otporniji na pazvuke digitalne obrade. Pri preuzorkovanju frekvencije mogu nastati i pazvuci uzorkovanja (EN: imaging i EN: aliasing - hrvatski ekvivalenti ne postoje) koji, ukoliko nisu ono za čime se estetski ide, u pravilu bitno nagrđuju i kvare glazbenu prihvatljivost i daljnju obradivost signala.

Kritika

U uporabi predloženog hrvatskog termina valja razlikovati naduzorkovanje kao postupak u preuzorkovanju podataka odn. signala (EN. upsampling) i naduzorkovanost kao stanje podataka, u kojem je najviša frekvencija uzorkovanog signala prikazana s više od dvije diskretne vrijednosti uzorka.

Referencije

<IR>; <FRM>: 44