hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Pazvuk

Jezici

EN artifacts, aliasing, imaging;

Definicija

Općenito, lažan zvuk koji se ponaša kao (neki) stvaran zvuk ili njegov sastavni dio, odnosno zvuk koji sebe predstavlja kao neki drugi zvuk.
Smetnja, izobličenje ili kriv i neugodan zvučni dojam, koji je posljedica matematičko fizikalnog ili tehnološkog ograničenja, pogrešne ili nepromišljene uporabe (analogne ili digitalne) elektronike u obradi zvučnog signala gotovo redovito za upućenog slušača svjedoči o metodi i postupku, a često i o pogrešnoj odn. glazbeno neprihvatljivoj uporabi elektronike u elektroakustičkoj glazbi.
U engleskoj stručnoj terminologiji postoje razni nazivi za pazvuke u digitalnoj obradi signala, ovisno o vrsti pogreške u obradi. Dvije najučestalije vrste koje nastaju pogreškom uzorkovanja pri analogno digitalnoj pretvorbi signala nose nazive:
  • imaging - ukoliko se nakon digitalno analogne pretvorbe ne uklone komponente zrcalnog spektra niskopropusnim filtrom, u nekim će se okolnostima (usporavanje signala radi transpozicije npr.), čuti pazvuk, koji je zrcalna slika stvarnog zvuka u spektru.
  • aliasing - ukoliko je frekvencija uzorkovanja odabrana pogrešno i manja je od dvostruke najviše frekvencije spektra korisne informacije (v. Nyquistova frekvencija), pazvuk će se ispreplesti sa stvarnim zvukom i neće ga biti moguće nikakvim filtriranjem ukloniti (v. sliku - sonogram).
USP. kvantizacija

Komentar

U pravilu, pri svakoj obradi i signala nastupa greška, budući da se nekom konačnom vrijednošću reprezentira stanje signala koje nije konačno. Što je obrada izdašnija, a preciznost zapisa manja, to će nagomilana greška biti veća. Ukoliko ne postoji način da se ovakvu grešku predvidi i algoritamski ukloni iz signala još u digitalnom obliku, ovakva će se greška po pretvorbi u analogan format čuti kao pazvuk.

Kritika

Termin pazvuk tradicionalno se rabio u arhitektonskoj akustici za odjek, odn. reverberaciju, koja predstavlja učinak akustike prostorije, za razliku od arhitektonskog poimanja zvuka koji nastaje iz nekog "legitimnog" izvora (glasa, glazbala, zvučnika i dr.). Stoga u interdisciplinarnom dijalogu valja obratiti pozornost pred mogućim terminološkim nesporazumima.

Referencije

<WK>; <RG>; <UA>: str. 58-60.