hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Serijski

Jezici

EN serial;

Definicija

Prilog koji označava protokol o tomu kako se razmijenjuju digitalni podaci unutar nekog stroja ili između više strojeva.

Serijsko strojno sučelje (za razliku od paralelnog) podrazumijeva istovremeni tijek podataka samo jednim aktivnim kanalom (međusklopom, električkim vodičem, kabelom, svjetlovodom ili bežičnim kanalom) samo u jednom smjeru. Primjeri za serijska sučelja su USB i MIDI, dok su primjeri za paralalna sučelja SCSI, IEEE1394 "FireWire" ili Intel Thunderbolt.

Poseban standard međusklopa za brz prijenos podataka predstavlja USB-C uređaj i protokol, koji omogućava do 5 simultanih serijskih podatkovnih veza kao i prijenos energije za napajanje perifernog uređaja, pa u stvari predstavlja i serijsko i paralelno sučelje.

Komentar

EN: serial pridjevno i priloški pokriva i ono što se u HR prevdi kao serijalno i spada u područje teorije glazbe koje stoji izvan dosega ovog pojmovnika.

Referencije

<INT>: Thunderbolt 3;   <WK>: USB-C;