hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Signal

Jezici

EN signal; NJ Signal; FR signal;

Etimologija

Kasnolat. signale = znak, od lat. signum = znak (<NG>)

Definicija

"Signal je temeljni pojam u teoriji informacija. Signale što ih šalje kakav pošiljatelj primatelj prima kao informacije. U komunikacijskom kanalu signali se rabe kao nosioci informacija koje karakterizira zaliha određenih fizikalnih vrijednosti..." (<NG>)

U glazbenoj informatici termin ima dvojako značenje:
  1. zvukovni signal ili audiosignal, u svojem analognom a naročito u više digitalnih oblika koji predstavljaju osnovni format prijenosa zvukovne informacije.
  2. sistemski signali u operativnim sistemima kao što je unix odn. POSIX općenito; ovi predstavljaju zadani softverski alat za komunikaciju između aktivnih računalnih programa. Koriste se u korisničkoj kontroli tijeka izvođenja računalnih programa.

Referencije

<NG>: 251; <CSUK>: signal (računalni);