hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

MIDI

Jezici

EN MIDI; NJ MIDI; ...

Etimologija

Kratica od EN "musical instruments digital interface" = digitalno sučelje za glazbala

Definicija

Naziv za strojno sučelje koje čine signalni protokol i specifikacija za hardverski međusklop koji ga podržava, kako bi se osnovne kontrolne informacije (kao nastup, visina i trajanje tona i dr.) mogle između digitalnih glazbala razmijenjivati automatski.

Specifikaciju sučelja je izradila i međusobno usuglasila grupa proizvođača digitalnih glazbala (asocijacija MIDI proizvođača = EN: MIDI Manufacturers Association = MMA) 1983, a kao svjetski standard usvojena je u formi protokola na 5. međunarodnoj konferenciji AES, 1987.

Konačnu verziju protokola pod nazivom MIDI 1.0 v96.1 iz 2001. publicirala je udruga www.midi.org

Nova inačica standarda MIDI 2.0 objavljena je 2023.

Komentar

MIDI standard u sebi sadrži i niz tehničkih protokola i kodova za bilježenje visine tonova, artikulacije, modulacije, ekspresije, a često se veže i na neke vanjske standarde, primjerice na standard ISO-16, kojim se osnovna frekvencija središnjeg tona a (u Helmholtzovoj notaciji a'; u znanstvenoj notaciji A4) ugađa prema tzv. Stuttgartskoj ugodbi na 440Hz. (U koncertnim praksama često se sreću i drugačije ugodbe: primjerice u Hrvatskoj, i u dobrom dijelu srednje Europe se koncertnim a' smatra 442Hz).
U MIDI notaciji je notnoj visini a' pridodana vrijednost 69, a svaki se polustepen razlikuje za cijeli broj. Tako je c' = 60.

Kritika

Ova se kritika ne odnosi na sam termin, već a praktičnu implementaciju standarda. Budući da su MIDI podatci kontrolni podatci, u provedbi ovog standarda pojedini proizvođači svjesno odstupaju od standarda i implementiraju slabo dokumentirane iskvarene inačice naredbi. Primjerice naredbu za prekid tona (note-off event) neki bilježe kao "naredbu za nastup tona (note-on event) s brzinom nastupa 0 (velocity=0)". Ovakvom se praksom podriva zdravo tržišno natjecanje, šteti se glazbenoj kulturi i postavlja zahtijeve za pisanjem dodatnog detekcijskog programskog koda za provjeravanje konformnosti nečijih MIDI podataka s oficijelnim standardom.

Referencije

<AES>;   <MIDI>;    <ISO>:<ISO-16>;