hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

MIDI

Jezici

EN MIDI; NJ MIDI;

Etimologija

Kratica od EN "musical instruments digital interface" = digitalno sučelje za glazbala

Definicija

Naziv za strojno sučelje koje čine signalni protokol i specifikacija za hardverski međusklop koji ga podržava, kako bi se osnovne kontrolne informacije (kao nastup, visina i trajanje tona i dr.) mogle između digitalnih glazbala razmijenjivati automatski.

Specifikaciju sučelja je izradila i međusobno usuglasila grupa proizvođača digitalnih glazbala (asocijacija MIDI proizvođača = EN: Midi Manufacturers Association = MMA) 1983, a kao svjetski standard usvojena je u formi protokola na 5. međunarodnoj konferenciji AES, 1987.

Konačnu verziju protokola pod nazivom MIDI 1.0 v96.1 iz 2001 publicirala je udruga www.midi.org

Referencije

<AES>;   <MIDI>;