hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Sučelje

Jezici

EN interface; NJ Schnittstelle, Interface;

Definicija

(Neki) hardverski ili softverski standardizirani protokol (i implementacija tog protokola) za komunikaciju i razmjenu informacija unutar digitalnog stroja, računala, između više strojeva, između stroja i programera te između stroja i korisnika. Kategoriziraju se na strojna sučelja (EN: machine interface) i ljudska sučelja (za komunikaciju sa strojevima) (EN: human interface). Za g.i. od posebnog su interesa ljudska sučelja za glazbenike.

Primjeri akronima sučelja u glazbeno informaričkoj praksi: pojam ABI = aplikacijsko binarno sučelje (unutar računala); pojam MIDI = digitalno sučelje (i međusklop) za glazbala; pojam API = aplikacijsko programersko sučelje, odn. sučelje za programere aplikacija; pojam GUI = grafičko korisničko sučelje;

Komentar

U (<NG>, 142) autor postulira uporabu pojma međusklop, koji mada posve točan kad se radi o namjenskom hardveru za digitalnu razmjenu (zvučnih i drugih) podataka između strojeva ( npr. AES/EBU, RS-232 ili IEEE1394 "FireWire" ) vremenom se pokazao preuskim da bi pokrio ideju interfacea kao apstrakcije, stoga preporučljivim djeluje pojam koji se već uvriježio u račujnalnoj terminologiji, kako stručnoj, tako korisničkoj.

Kritika

Referencije

<NG>, 142-143; <WK>, Interface;