hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Sekvencer

Jezici

EN sequencer; NJ Sequencer; FR sequencer; TL sequencer, sequenziatore;

Etimologija

Lat. sequentia = slijed, niz, od lat. sequi = slijediti, pratiti... "uređaj za određivanje redoslijeda" (<NG>, 247).

Definicija

Rodni naziv za mehaničke, elektroničke (analogne i digitalne) uređaje i softverske programe koje se programira da bi upravljali izvršenjem određenih slijedova automatiziranih radnji u izvođenju glazbe.

Pisana povijest konstrukcije glazbenih automata datira još iz 9. stoljeća i prelazi opseg ovog pojmovnika.

Usvajanjem naponske kontrole 1960ih godina proces programiranja sekvenci bitno je pojednostavljen, a sekvenceri konstruirani da se njima upravlja intuitivno, bliskije činu glazbenog izvođenja.

Današnji sekvenceri su uglavnom digitalni i realizirani u formi softverskih programa koji se instaliraju u matično računalo. Pomoću njih se bilježi slijed MIDI podataka, kojima se digitalno kontrolira ne samo elektronička glazbala i procesore signala, već i druge uređaje (video reproduktori, projektori, sustavi za svjetlo) koji imaju ugrađen MIDI međusklop.

Komentar

Prvotno su analogni, naponski kontrolirani sekvenceri imali programski kapacitet od 8 do 32 radnje i predstavljali su inovativne sintetizatorske module.
Digitalni su sekvenceri doživjeli velik komercijalni uspjeh u formatu ritam mašine sredinom osamdesetih godina.

Referencije

<NG> 247, <CR> 661,