hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Stvarno vrijeme

Jezici

EN real time; NJ Realzeit, Echtzeit; FR temps réel; TL tempo reale;

Definicija

Glazbeno informatički naziv za vrijeme stvarne glazbene izvedbe neke elektroakustičke glazbe, tj. za vrijeme koje ne smije sputano i ograničeno sporošću računala ili tromošću sučelja za interakciju glazbenika i računala (ili glazbenika i glazbenika pomoću računala). (v. interakcija u realnom vremenu)

Komentar

(1)
U prilog diskusiji o interakciji u realnom vremenu prenosimo ovaj komentar:
"Taj po značenju sam po sebi razumljiv pojam uveden je u nazivlje elektroničke glazbe zato da bi se naglasila razlika između njega i disociranog vremena. Tehnološkim napretkom proces se proizvođenja elektroničkog zvukovlja iz nekada posve disociranog vremena sve više bliži stvarnom vremenu, tako da se to zvukovlje, u živoj elektroničkoj glazbi npr., odnosno u izvedbi u stvarnom vremenu, proizvodi, kontrolira i modulira neposredno za izvedbe." (<NG>, 271)

(2)
Skladatelj i glazbeni pedagog Tristan Murail se primjerice, u svojem predavanju o gramatici izričaja spektralne glazbe u sklopu Muzičkog Biennala Zagreb 2009. na stvarno vrijeme referirao i kao na "time on the clock".

Referencije

<NG> 271