hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Disocirano vrijeme

Jezici

EN step-time, off-line; NJ dissozierte Zeit;

Etimologija

Lat. dissociare = odijeliti, razdvojiti; prefiks dis- = raz-, oe, ne; sociare = sjediniti, povezati. od socius = sajednički (<NG>, 45). En. step = korak, stupanj

Definicija

Vrijeme nastajanja neke glazbe, u kojem je sadržan čin ljudske aktivnosti, ali je to vrijeme odijeljeno od samog čina glazbene izvedbe u elektroničkoj i elektroakustičkoj glazbi. "Pojam se uvijek rabi kao suprotnost stvarnom vremenu za označavanje proizvođenja zvukovlja elektroničkom i računalnom tehnologijom, koje, njihovim unapređenjem postaje moguće u stvarnom vremenu, tj. tijekom samog čina izvedbe"(<NG>, 46), koja sadrži elemente muziciranja.

Komentar

Pojam se u teoriji glazbe rabi uglavnom u njemačkom jeziku. Engleski ekvivalent dissociated time uglavnom se rabi na području neurologije i psihologije.
Dočim, u mnogim tehničkim opisima programiranja tradicionalnih analognih sintetizatora i sekvencera govori o programiranju spomenutih generatora zvuka u postupnom vremenu (en. step-time) koje nije vrijeme izvođenja glazbe.
(Stanko Juzbašić)

Referencije

<NG> 46