hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

UNIX

Etimologija

EN: UNIX = UNICS = UNIplex Computing System (unipleksan računalni sistem)

Definicija

Zajednički naziv za klasu računalnih operacijskih sustava i platformi čije su postojanje i struktura odigrali i još uvijek igraju presudnu ulogu u razvitku glazbene informatike:

(1) Zajednički naziv za klasu računalnih operacijskih sustava, koji vuku porijeklo i filozofiju funkcionalnosti iz projekta razvitka digitalne telefonije na AT&T Bell Laboratories u SAD 60ih i 70ih godina. Osnovna odlika ovih operacijskih sustava je tzv. unipleksnost, tj. mogućnost istovremenog odvijanja većeg broja procesa na većem broju procesora s kriterijem da (a) svaki procesor sve procese tretira kao jedan proces; (b) da svaki proces "vidi" sve procesore kao da se radi o jednom procesoru; (c) da je razina softverske podrške i formata podataka apstraktna, tj neovisna o hardveru. Rezultat ovakvog pristupa je podržanost većeg broja korisnika i većeg broja programa te umreženost u stvarnom vremenu i to iz temelja softverske arhitekture. Za glazbenu uporabu, poglavito za digitalno oblikovanje zvuka u stvarnom vremenu UNIX operacijski sustavi su naročito podatni jer je njihova funkcionalnost bliska načelu modularnosti, koje se pokazalo vrlo uspješnim u tradicionalnoj elektroničkoj glazbi (v. modul). Razni su današnji operacijski sustavi bazirani na UNIX načelima, od komercijalnih (AIX, HP-UX, IRIX, MacOSX) do slobodnih (Solaris, FreeBSD, GNU/Linux...).

(2) UNIX u užem smislu, su oni operacijski sustavi (između gore navedenih), koji nose atest UNIX konzorcija (www.unix.org), na temelju konformnosti sa specifikacijama funkcionalnosti toga konzorcija.

Kritika

Iako su se neki od ovih sustava poglavito GNU/Linux samim svojim nazivom (Gnu's Not UNIX odn. Linux Is Not UNIX) distancirali od UNIX tržišta i ondašnjih tržišnih odnosa, pa čak i ne nose atest UNIX konzorcija, što na prvi pogled djeluje zbunjujuće, ovi sustavi po svojoj filozofiji predstavljaju UNIX u najboljem i najdemokratičnijem smislu riječi.

Nastali kao posljedica revolta neovisnih softverskih eksperata i njihovih udruga, prvenstveno Zaklade za slobodni softver (FSF) nad tržišnom pat-pozicijom koja je 80ih godina zavladala unutar UNIX konzorcija i de facto sprečavala daljnji razvitak i demokratizaciju informatičke znanosti i prakse, kao i informatizaciju znanosti, edukacije i umjetnosti općenito, ovi su sustavi revolucionirali i redefinirali odnose moći, znanja i demokratičnosti u informatičkom i informacijskom prostoru.

USP. POSIX

Referencije

<TP>:  UNIX