hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Glazbena informatika

Jezici

FR Informatique musicale;

Definicija

Naziv za granu informatike koja se bavi izučavanjem i formalizacijom numeričkih odnosa unutar glazbeno zanimljivih pojava i struktura te primjenom rezultata u glazbenoj praksi, kreiranjem i razvitkom glazbenog softvera, istraživanjem inovativnih metoda glazbenog stvaralaštva i izvedbe, ali i općenitije, informatičkom podrškom specifičnom za glazbene djelatnosti, npr. računalnom notografijom ili digitalnim upravljanjem pravima.

Komentar

U engleskom jeziku ekvivalent ovakvog "krovnog" pojma gotovo da ne postoji, dok se u FR informatique musicale djelimično pojmovno preklapa s onime što se u EN razumijeva pod computer music

Kritika

Svakako bi valjalo pažnju posvetiti i opisu pojma, da bi se bolje razumjelo njegov opseg. U institutu IRCAM, najvećoj svjetskoj istraživačkoj ustanovi glazbeno-informatičke naravi, kompletna se znanstvena i edukacijska djelatnost kroz višedesetljetnu praksu isprofilirala u tri područja:
  1. Skladanje pomoću računala
  2. Računalno oblikovanje zvuka
  3. Interakcija u realnom vremenu
te se u svjetlu takovg iskustva znatan dio ovdje prisutne terminske građe tematski raščlanjuje.

Rubna područja G.I. prelijevaju se i u domenu sonifikacije, koja predstavlja samostojeće istraživačko područje, ali i zvukovne umjetnosti, koja poduzima znatne napore da se emancipira od utjecaja likovne i glazbene umjetnosti.

Referencije

<IR>