hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Modul

Jezici

EN module; NJ Modul; FR module;

Etimologija

Lat: modulus = mjera, mjerilo (<DUD>, 464).

Definicija

Naziv za uređaj ili softverski program ili proces normiranih ili standardiziranih karakteristika ( fizičke dimenzije, sučelje, električka svojstva...) sa zaokruženom funkcijom, što se može jednostavno rabiti kao dio kakva fleksibilnog većeg sustava, npr. za sintezu i obradu zvučnog signala.

Komentar

U softverskom izvornom kodu modularnost predstavlja vrlo cijenjeno svojstvo. Modularnost neke komponente softverskog koda znači da je ona na takav način napisana da su njezini ulazni i izlazni podaci i ponašanje normirani i nisu ovisni o kontekstu u kojem se komponenta rabi. Drugim riječima, tako napisane softverske komponente moguće je rabiti višekratno u raznim programima.

Primjeri takve modularnosti su softverske biblioteke i objekti.

Referencije

<NG> 160;