hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

ALSA

Jezici

EN ALSA;

Etimologija

akronim od EN: Advanced Linux Sound Architecture

Definicija

Tehnički naziv za sistemsku softversku razinu koja sadrži skup upravljačkih programa (EN: device drivers) za razne periferne komponente i vanjske audiouređaje u standardnim distribucijama Linux operativnog sustava.

ALSA softverska biblioteka omogućava najnižu razinu aplikacijskog programerskog sučelja za zvukovni ulaz i izlaz računala. (<APB>: 848)

ALSA je Linux kernelski modul. Izvorni kod objavljen je kao slobodan softver pod GNU GPL i LGPL licencijama.(<WK>)

Komentar

Moderni operativni sistemi trebali bi u pravilu sadržati ovakve robustne biblioteke za komunikaciju s audiomeđusklopovima, kao i industrijski upotrebljiva aplikacijsko programerska sučelja niske razine za simultano učitavanje, ispis i kvalitetnu obradu višekanalnih zvukovnih signala i podataka u stvarnom vremenu.

Referencije

<APB>:364-5, 848;   <WK>;   <ALSA>;