hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Biblioteka

Jezici

EN (software) library, od LAT librarium (=škrinja za knjige)

Definicija

Naziv za kolekciju nepromjenjivih softverskih resursa i alata pohranjenih u računalnu memoriju i korištenih u izvođenju i u razvoju računalnih programa, najčešće vezanu uz određeni programski jezik, a razvijenu u svrhu omogućavanja standardnog i predvidljivog ponašanja računala na za to predviđenim poslovima. Sastoji se od definicija funkcija, podatkovnih formata i sl.

Bibliotečni kôd organiziran je u računalnoj memoriji tako da bude dostupan različitim i međusobno neovisnim programima.

Većina kompiliranih računalnih jezika ( C, C++, Fortran i dr.) posjeduje tzv. standardne biblioteke (en.: standard libraries). Pojedini segmenti računalne funkcionalnosti (npr. čitanje i zapis zvukovnih podataka) također su pokriveni pripadajućim bibliotekama.

Kreacija (softverskih) biblioteka nije ograničena na sistemsku funkcionalnost nekog računala ili operativnog sustava, već je biblioteke moguće, štoviše poželjno pisati i za specifičnu funkcionalnost pojedinih kategorija računalnih programa.

Primjeri:
  • C Standard Library
  • Math Library
  • Audio File Library
  • STK - Synthesis Toolkit Library
  • RTcmix Instrument Libraries

Kritika

U standardnoj uporabi ovog termina vlada prilična zbrka, što u pravilu zbunjuje nekoga tko želi ovladati osnovnim pojmovnim alatima glazbene informatike. Demokratizacijom računala pojedini se nazivi komponenata korisničkog sučelja, poput mapa i poveznica "lokaliziraju", odn. nekritički prevode na lokalne jezike tržišta kako bi prosječnom korisniku bili prihvatljiviji. Tako se primjerice library prevodi s "medijateka" što zvuči suvremeno, ali je etimološki netočno i stvara dodatnu pojmovnu konfuziju.

S druge strane, niti termin "biblioteka", koji se danas rabi na hrvatskim akademskim ustanovama nije osobito sretan, jer se među programerima nije uvriježio i izravnije asocira na knjižnicu, nego što library u engleskom jeziku asocira.

Među programerima se pak uvriježila nešto "mediteranskija" inačica librarija, koja je korijenski povezana s latinskim pojmom, i informatičkom genezom tog pojme, ali je upitno spada li ona u hrvatski književni jezik.

Nijedan od ovih termina ne čini se osobito sretno odabranim i mada će se s vremenom neki od njih pokazati prikladnijim i prihvaćenijim, diskusija na ovu temu je dobrodošla.

Referencije

<WK>, library