hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Analitički

Jezici

EN analytic;

Definicija

Pridjev koji se stavlja pred neki drugi pojam, prvenstveno signal ili valni oblik, a znači da je dotični signal odn. valni oblik moguće opisati nekom analitičkom matematičkom funkcijom (tj. funkcijom koju ima smisla analizirati). Na primjer, sinusoidni signal predstavlja analitički signal, jer je funkcija f(x) = sin(x) analitička funkcija.

Ista jednadžba ujedno predstavlja i analitičku ekspresiju, tj. matematičku ekspresiju sačinjenu od poznatih operacija, gotovih za izračun.

Valne tablice mogu, ali ne moraju biti analitičke (mogu biti i grafičke, tj. takve da je svaka točka valnog oblika ucrtana u tablicu neovisno i od koje druge točke).

Referencije

<WK>:Analytic function