hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Funkcija

Jezici

EN function; NJ Funktion; FR fonction; TL funzione;

Etimologija

od lat. functio = provedba, izvedba

Definicija

U glazbenoj informatici pod pojmom funkcije razumijeva se neko od ovih mogućih značenja:
  1. Općenito matematički, preslikavanje između dvaju skupova, takvo da je svakom članu prvog skupa dodijeljen točno jedan član drugog skupa. Ovo je preslikavanje moguće prikazati ili nekom formulom, tj. analitički, ili na neki drugi način, npr. tablično.
  2. U teoriji signala, preslikavanje između tijeka vremena i vrijednosti nekog signala ili vrijednosti ulaznog signala (u neki sustav) i izlaznog signala (iz tog sustava) takvo da za svaki trenutak ili trenutnu vrijednost ulaznog signala postoji jedna i samo jedna vrijednost (izlaznog) signala. Gotovo svaki signal je neka funkcija. Primjeri: (1) U nekom trenutku signala ima ili nema, ne može ga istovremeno biti i ne biti. (2) Ako je ulazni signal npr. glasan, izlazni signal može biti glasan ili tih, ne može biti i tih i glasan istovremeno.
  3. U teoriji programiranja računala način strukturiranja algoritama po načelu matematičkog značenja funkcije, a u svrhu lakšeg razumijevanja, i recikliranja postojećeg softverskog koda.
  4. U praksi programiranja, f. je svaki algoritam koji uzima vrijednost nekog podatka (ili rezultal neke druge f.) kao argument i vraća vrijednost nekog podatka kao rezultat.
  5. sinonim za neke diskretno, eksperimentalno definirane krivulje, npr. BPF.
  6. značenja preuzeta s drugih područja teorije glazbe, poput funkcionalne harmonije, npr. funkcija dominante.

Komentar

Obzirom na DF 1. članovi prvog skupa mogu biti pojedinačni članovi tog skupa, ali i uređeni podskupovi tog skupa (npr. parovi), kao npr. u zbrajanju. Isto vrijedi i za zbrajanje, odnosno miješanje signala.

Referencije

<WK>: function;