hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Valna tablica

Jezici

EN wavetable;

Etimologija

skraćeno od EN wave[form] + table (= tablica s valnim oblikom)

Definicija

Naziv za programski definiranu memorijsku lokaciju unutar računala ili digitalnog sintetizatora na kojoj je deklariran i spremljen uzastopni niz digitalnih podataka koji predstavljaju slijed trenutnih amplituda jednog perioda titrajućeg vala, matematički konstruiran ili uzorkovan definiranom frekvencijom. Postupkom reprodukcije ovih vrijednosti u petlji sintetizira se valni oblik nekog zvučnog signala. To se naziva sinteza pomoću valne tablice (EN: wavetable synthesis). Sama valna tablice predstavlja uzorak zvučnog signala, a njena je duljina ujedno i najkraći mogući uzorak koji je u sintezi tog signala glazbeno upotrebljiv (svaki uzorak kraći od jednog perioda rezultirao bi sintezom tona pogrešne visine).

Komentar

Valne tablice koriste se i za generiranje drugih periodičkih valnih oblika (valovi za modulaciju nekog signala ili druge valne tablice, npr.), poglavito u računalnim programima za algoritamsku sintezu. Jasna prednost ovakvog postupka je u drastičnoj uštedi procesne moći računala, pogotovo ako je valni oblik neka matematički složena krivulja, čiju bi vrijednost za svaku točku trebalo u stvarnom vremenu uvijek iznova izračunavati.

Referencije

<CR>: 90;   <FRM>: 170;