hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Analogno

Jezici

EN analogue, analog (rjeđe); NJ analogisch; FR analogique;

Etimologija

Grč. analogía = razmjer, odnos, od prijedl aná = na, po, do i lógos = pojam, razlog (<NG>,10)

Definicija

Prilog u nazivu (elektroničkog) elementa, uređaja, sklopa ili sustava koji je projektiran za generiranje, unos, prijenos, zapis i obradu signala kontinuiranog tijeka i spektra vrijednosti, analognog kakvom fizikalnom fenomenu ili drugom signalu.

Nasuprot tomu, digitalno koncipirani uređaji i metode služe se kodiranjem konačnog broja reprezentativno odabranih podatkovnih stanja u nizove logičkih stanja (nula i jedinica = signala ima ili signala nema).

U tehnologiji zvuka ključno mjesto ima pretvorba nekog signala iz analognog u digitalni oblik i obratno.

Referencije

<NG>: 10;     <CR>: 20;