hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Ekvalizacija (=>Izjednačivanje)

Jezici

EN equalisation, equalization, EQ (EQ-ing); NJ Equalizierung, Entzerrung;

Etimologija

Lat. equalis = jednak, ravan

Definicija

Tuđica preuzeta iz engleskog jezika, koja označava tehnički postupak mijenjanja, podešavanja i ugađanja prosječne energije pojedinih pojasa spektra zvučnog signala u snimanju, presnimavanju, reprodukciji, prijenosu i ozvučavanju, a u svrhu izjednačivanja stvarnog slušnog dojma s onim željenim, bilo iz tehničkih, komunikacijskih ili umjetničkih razloga.

Postupak se provodi pomoću banke pojasnih filtara s konotrolom jednog ili više parametara. Ovi filtri mogu biti realizirani hardverski ili softverski i to kao samostojeći moduli ili integrirani u stol za miješanje ili neku drugu kontrolnu površinu ili sučelje. Ukoliko je jedini parametar svakog filtra u banci visina izdizanja odnosno prigušivanja energije odgovarajućeg pojasa spektra govorimo o grafičkom izjednačivaču (ekvalizatoru). Ukoliko uređaj nudi odabir ili simultanu kontrolu nad većim brojem parametara kao što su tip pojedinih filtara, središnja frekvencija, širina pojasa i stupanj izdizanja ili prigušivanja tada govorimo o parametarskom izjednačivaču.
U višekanalnom produkciji i reprodukciji zvuka s računalnom automatizacijom pohranjuju se svi parametri snimanja odnosno reprodukcije u računalu memoriju. Tada se pojam izjednačivanje (ekvalizacija) kanala odnosi na skup gore spomenutih parametara i njihovih vrijednosti za pojedini kanal.

Komentar

U govornoj a ponekad i u pisanoj praksi rabe se još i kudikamo nepismenije, svakog smisla lišene i od značenja ispražnjene inačice ove tuđice, kao npr. ikvaliziranje ili ekvilajzing. Ova žalosna praksa najvjerovatnije potječe od priučenih glazbenika i tehničara diletanata koji su u vrijeme procvata rock glazbe kupovali i iznajmljivali uređaje za ozvučavanje i nekritički preuzimali opskurne pojmove iz uputa za uporabu na stranim jezicima.

Kritika

Tuđicu koja je već desetljećima uvriježena u tehničkom i glazbeničkom (amaterskom i profesionalnom) žargonu teško je iskorijeniti i nadomjestiti hrvatskom riječi, ma kako ju odgovarajućom i točnom smatrali. Djelimičan razlog je i u tomu što čak i u stranoj literaturi često nedostaje ozbiljnih i relevantnih objašnjenja što se tu zapravo izjednačuje s čime (v. DF), pa se pojam dojmi ponešto proizvoljnim.

Jedino sustavnim inzistiranjem na vezi između znaka i značenja te pravilnim tumačenjem ovog pojma u procesu školovanja tehničara i glazbenika možemo postići da pojam izjednačivanje dobije primjereno mjesto u glazbeno-informatičkoj uporabi.

Referencije

<NG> Str. 59, 116