hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Funkcija po točkama prekida (BPF)

Jezici

EN Break-point function;

Etimologija

funkcija + točka prekida (od en. breakpoint = kontrolna točka u kojoj se prekida izvođenje neke radnje ili programa da bi se zabilježilo i/ili proučilo podatke)

Definicija

(1)
U glazbenoj informatici uvriježen naziv za uređen, diskretan niz dvodimenzionalnih ili višedimenzionalnih podataka definiranih po kontrolnim točkama, svaka od kojih se za potrebe izračuna međupodataka povezuje sa sebi susjednim točkama nekom od unaprijed određenih metoda aproksimacije; konstantom, linearno kroz dvije točke, kvadratno kroz tri, kubno kroz četiri itd.

(2)
"Naziv za krivulju definiranu diskretno, pomoću slijeda točaka spojenih pravocrtno."
       (<IR>)

(3)
"Razlomljena krivulja, definirana pomoću kontrolnih točaka."
      
Ovakav niz točaka obično se definira pomoću tablica ili lista u nekom programskom okružju ili jeziku, npr. Max, RTcmix ili cSound, a neki od programa imaju i alate za grafičko uređivanje i modifikaciju ovakvih podatkovnih skupova (en. breakpoint editor). U tom slučaju su na grafičkom sučelju računala vizualizirane i zadane diskretne točke i međuvrijednosti po odsječcima.

Komentar

Pomoću funkcija po točkama prekida obično se u sintezi zvuka realiziraju valne tablice i automatizacija kontrolnih vrijednosti (visine tonova, frekvencijske i amplitudne ovojnice, indeksi modulacije, vibrato, položaj virtualnih predmeta i sl.) u vremenu, ili pak složeniji skupovi podataka u više dimenzija.

Ovaj se pojam koristi i u statistici, a odnosi se uglavnom na aproksimiranje nizova izmjerenih podataka o ponašanjima tržišta.

Kritika

Naziv treba koristiti oprezno, budući da sama diskretna tablica vrijednosti ne zadovoljava matematičke kriterije funkcije, ukoliko ne postoji pravilo kako se te točke spajaju. Simulacija ili modeliranje ponašanja funkcije postiže se tek putem aproksimiranja i interpoliranja međuvrijednosti po odsječcima.

Postojanje razvijene programske podrške za ovakvo unošenje i tretiranje podataka u glazbenoj informatici, kao i jednostavnost i intuitivna bliskost s nekim osnovnim konceptima glazbene prakse, kao što su visina tona, glasnoća, vibrato i dr. čine ovaj koncept, a poglavito engleski akronim pojma (BPF) privlačnim za uporabu.

Uz to je i glazbena prihvatljivost rezultata osnažila razvoj ovog koncepta.

Referencije

<IR>: AudioSculpt (en), AudioSculpt (fr)