hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Diskretno

Jezici

EN discrete; EN discrète; NJ diskret; TL discreto;

Etimologija

od LAT discretus = razdvojen, zaseban <OX>

Definicija

[Ono što je] sastavljeno od zasebnih ili nepovezanih elemenata. <MW>
  • svojstvo neke pojave da može biti opažena u prostoru/vremenu zasebno od sebi sličnih pojava
  • (Matematički naziv za) svojstvo nekog skupa podataka, koji se sastoji od konačnog broja konačnih vrijednosti. Tako na primjer govorimo o digitalnom zapisu zvučnog signala kao o (diskretnom) nizu diskretnih brojčanih vrijednosti.
Ovo je svojstvo važno u informatici jer se računalne operacije (algoritmi) mogu provoditi samo na diskretnim signalima. Budući da je svaki zvuk kontinuiran proces, u pretvorbi zvučnog signala u digitalni format potrebno ga je aproksimirati (=približno iskazati) konačnim nizom konačnih brojčanih vrijednosti. Pri konstrukciji digitalnih pretvarača uvažava se pored niza tehničkih načela i načelo glazbene prihvatljivosti.

Komentar

U tom smislu možemo govoriti o disketnom signalu, diskretnom spektru, diskretnom vremenu, diskretnoj vjerovatnosti...

Referencije

<FRM>: 229;     <MW>:discrete;