hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Grafička sinteza (zvuka)

Jezici

EN graphic sound synthesis;

Etimologija

Definicija

Naziv za pristup sintezi zvuka koji se temelji na likovnom specificiranju zvukovnih svojstava. Računalni programi za g.s.z. prevode slikovne u zvukovne podatke, mada grafičke tehnike bilježenja zvuka i tehnike zvukovne reprodukcije grafičkih zapisa vuku porijeklo od samih početaka zvučnog filma. "Možda je na najimaginativniji i najrazrađeniji način optičke tehnike (u generiranju zvuka) zvuka rabio kanadski filmski umjetnik Norman McLaren, koji je 1948 crtao valne oblike signala izravno na filmsku traku" <CR>, 329.

Pionirski rad u računalnim tehnikama g.s.z. izveo je skladatelj Iannis Xenakis 1977 grafički kreirajući zvukovne mikrostrukture na računalu Centra za studije matematike i glazbene automatike Centre d'Etudes de Mathématique et Automatique Musicale - CEMAMu u Parizu.

Tijekom 90ih godina 20.st. implementirana je g.s.z. u realnom vremenu, čime ova metoda dobiva na važnosti i intuitivnosti sučelja u oblikovanju zvuka.

Referencije

<CR> 329-335