hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Sinteza zvuka

Jezici

EN sound synthesis, tone synthesis (rijetko); NJ Klangsynthese; FR synthèse du son, synthèse sonore; TL sintesi del suono;

Etimologija

Gr. synthesis = sastavljanje, spajanje, povezivanje, od prijedl. syn = zajedno, skupa i tithénai = staviti, postaviti, poleći (<KLU>, 716, 717)

Definicija

Naziv za stvaranje zvuka elektroničkim sredstvima. Ovisno o naravi tih sredstava pojam često dobiva (prefiksni) atribut. Tako je npr. sinteza zvuka digitalnim sredstvima digitalna sinteza zvuka. Ovisno o načelu i metodi tvorbe naziv sinteze dobiva atribut, npr. digitalna modulacijska sinteza zvuka ili npr. digitalna sinteza modulacijom frekvencije.

Komentar

Sadržaj pojma se djelimično preklapa sa sadržajem pojma računalno oblikovanje zvuka. Budući da se sinteza zvuka kao stariji pojam, ne nužno vezan uz digitalnu, a nekmoli računalnu tehnologiju stvaranja zvuka uvriježila i u hrv. i u međunarodnoj uporabi, valjalo bi temeljitije promisliti distinkciju uporabe ovih dvaju pojmova u hrvatskom jeziku.

Kritika

U glazbenoinformatičkom smislu sinteza zvuka se svodi na sintezu (digitalnog) signala koji se pak svodi na generiranje numeričkih zvukovnih podataka. Domena analognog signala i njegove elektromehaničke pretvorbe u zvuk nadilazi opseg ovog pojmovnika.

Referencije

<NG>, 254