hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Kromagram

Jezici

EN chromagram;

Definicija

U glazbi se kromagram ili kroma svojstvo odnosi na prikaz dvanaest klasa visine tona. Ovo svojstvo, također nazivano profil klasa visine, omogućava računalno razaznavanje harmonijskih i melodijskih svojstava neke glazbe, ali je robustno spram upliva instrumentacije i timbra.

Sinonimi su kroma vektor i profil klase visine. Kromagram grafički prikazuje energiju nakupljenu u svakom polutonu [nekog segmenta signala] kroz sve oktave.
(<IR>: 27)

Komentar

Ovaj analitički prikaz i metode njegova izračuna predstavio ju Fujishima 1999, a korisit se za računalnu detekciju akorda, tonaliteta i dr.