hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Kvantizacija

Jezici

EN quantization; NJ Quantisierung; FR quantification; TL quantizzazione;

Etimologija

od LAT. quantum = koliko

Definicija

Tri su definicije za glazbenu informatiku relevantne:

(1) U matematici, naziv za preslikavanje većeg, često neprebrojivog skupa [vrijednosti] u manji, prebrojiv.

(2) U analogno digitalnoj pretvorbi, naziv za aproksimaciju stvarne amplitude nekog uzorka odgovarajućom diskretnom vrijednošću.

(3) U elektroničkoj glazbi, naziv za uzorkovno preslikavanje kontinuiranog tijeka nekog signala u stepenasti slijed diskretnih vrijednosti.

Komentar

(1) Iz definicije je jasno da rekonstruirati polazni veći skup inverznim preslikavanjem iz manjeg nije moguće.

(2) Iz definicije je jasno da se ovakvom aproksimacijom kontinuiranog signala nizom približnih diskretnih vrijednosti generira pogreška kvantizacije koja se manifestira kao neugodan pazvuk, tehnički nazvan kvantizacijski šum.

(3) U smislu definicije, kvantizacija se često rabi kao umjetnički postupak u algoritamskom skladanju i u živoj računalnoj glazbi, kao preslikavanje nekih vrijednosti u neke druge unaprijed određene vrijednosti.