hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Markovljev lanac

Jezici

EN Markov chain; NJ Markow-Kette; FR Chaîne de Markov; TL Catena di Markov;

Etimologija

od Andrey Markov (1856-1922), rus. matematičar koji je ovaj koncept osmislio i definirao.

Definicija

Naziv za matematički koncept i stohastički model slijeda mogućih događaja u kojem vjerovatnost bilokojeg budućeg događaja ovisi samo o stanju sadašnjeg i neposredno prethodećih događaja. Ovisno o broju tih događaja definiramo Markovljeve lance prvog, drugog, do n-tog reda.

Ovaj koncept ima široku primjenu u računalnim modelima u statistici, navigaciji, prognozi vremena i umjetnoj inteligenciji. U glazbenoj informatici koristi se pri računalnom modeliranju zvuka i u algoritamskom skladanju.

Komentar

ML predstavlja jednu od najranijih i najpopularnijih strategija algoritamskog skladanja (Pinkerton 1956; Brooks et al. 1957; Hiller & Isaacson 1959; Xenakis 1960, 1971...).

Primjer:
Vjerovatnosti u lancu mogu se zapisati kao matrica prijelaznih vjerovatnosti [primjerice, za neku jednostavnu pentatoničku melodiju]...
Ukoliko kao stanja upišemo notne visine (v. sliku), svaka stanica tabice prikazuje nastupnu vjerovatnost sljedeće notne visine uz danu prethodnu.
        ( prema <CR>: 878 )

Modeli zasnovani na principu ML koriste se i u generiranju stohastičke komponente u modeliranju signala, te u kreiranju zvukolika za računalne igre.
USP. SuperCollider

Referencije

<CR>: 878-880;    <XE>: Markovian Stochastic Music;   
<AC>: 67-83;