hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Model

Jezici

EN model;

Definicija

(1) (Naziv) za teorijski konstrukt kojim se prikazuje fizikalne, biološke ili društvene procese pomoću skupa varijabli i logičkih i kvantitativnih odnosa među njima, kako bi se omogućilo razumijevanje tih procesa unutar idealiziranog logičkog okvira. Modeli predstavljaju značajnu komponentu znanstvenig teorija. (<WK>, Model(abstract) ).

(2) Računalni program kojim se simulira apstraktan model nekog sustava, obično zasnovan na matematičkom modelu istoga.

Modeli zvučnih signala ili fizikalnih procesa koji uzrokuju mehaničke zvučne vibracije neizostavan su dio digitalne sinteze zvuka (v. modeliranje , računalno oblikovanje zvuka.

Referencije

<WK>:Model (abstract), Computer model