hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Računalno modeliranje zvuka

Jezici

EN computer sound modeling; FR modélisation du son (par ordinateur);

Definicija

Uporaba računala (= kompjutora) u generiranju zvuka nekom od ovih temeljnih metoda:
  1. Modeliranje signala
  2. Modeliranje spektra
  3. Fizikalno modeliranje

Algoritmi za modeliranje signala uglavnom su preuzeti su i razvijeni iz iskustava analogne tehnologije i tradicionalne elektroničke glazbe. Ova metoda podrazumijeva neku od podmetoda:

1a. modeliranje signala aditivnom sintezom
1b. modeliranje signala suptraktivnom sintezom
1c. modeliranje signala nelinearnom sintezom
1d. modeliranje signala vektorskom sintezom
1e. modeliranje signala nestandardnom sintezom

Modeliranje spektra i fizikalno modeliranje svojstveni su računalnoj tehnologiji i nemaju izvan nje pravog ekvivalenta ni značenja.

Komentar

Temeljno svojstvo modeliranja je interaktivnost modela s fizičkim svijetom.

Kritika

Ovaj pojam (1) djelimično se preklapa s pojmom digitalne sinteze zvuka (2), s ovom možebitnom distinkcijom motrišta:

-pod (2) naglašava se pripadnost čitavog postupka (sinteze) domeni brojki i brojčanog (FR: numérique), a postoje i metode poput granularne sinteze, koji se ne daju ubrojiti u ovu podjelu, budući da se temelje na hipotetskoj, čestičnoj teoriji zvuka.

-pod (1) razumijeva se i modelianje samog postupka sinteze zvučnog signala uz pomoć računala i računalnih algoritama.

Referencije

<CR>: 152, 265-295;   <FRM>: 16;