hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Modeliranje

Jezici

EN modeling; FR modélisation;

Definicija

Naziv za postupke računalne simulacije apstraktnih matematičkih modela određenih pojava ili ponašanja (v. modeliranje signala, modeliranje spektra i fizikalno modeliranje). Modeliranje je osnovni i najsvojstveniji postupak u digitalnoj sintezi zvuka putem računala (v. računalno modeliranje zvuka).
Presudna distinkcija između modeliranja i simulacije u užem smislu leži u tomu što model može kombinirati simulaciju sa stvarnošu, tj. uzimati, obrađivati i generirati stvarne podatke, što u glazbenoj informatici ima osobit značaj.

Referencije

<WK>:    Computer model