hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Modulacija

Jezici

EN modulation; NJ Modulation; FR modulation; TL modulazione;

Etimologija

Lat. modulari = mjeriti, prilagoditi, skladno pjevati, od modus = mjera, količina, veličina, pravilo (<KLU>, 484)

Definicija

U elektronici [izvorno] naziv za tehnike utiskivanja informacije (glasa, zvuka, silke, podataka) u radijsku frekvenciju vala nositelja, varirajući jedmo ili više svojstava tog vala u suglasju sa svojstvima signala informacije.<BR>

U tehnici obrade signala, skupni naziv za kontinuiranu, postupnu, prilagodljivu, sustavnu promjenu svojstava kakva signala (ili uređaja kojim signal prolazi) izravnim uplivom glazbenika ili neizravno, posredstvom drugog signala ili pak posve automatizirano. Hardverski sklop, sintetizatorski modul ili softverski algoritam koji ovakav upliv omogućava ili je upravo za tu namjenu konstruiran naziva se modulator. Ovisno o tomu koje se svojstvo signala modulira, obično pojmu modulacije biva u opisu pridodano to svojstvo (npr. modulacija amplitude, modulacija faze, modulacija frekvencije, modulacija filtarske frekvencije...).

Komentar

U neku bi ruku trebala biti intuitivno razgovijetna analogija s tradicionalnom zapadnom teorijom glazbe gdje se pod pojmom modulacije razumijeva pripremljena i postupna promjena, npr. modulacija tonaliteta, za razliku od npr. skoka.

Referencije

<BR>: Modulation