hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Modeliranje spektra (=SMS)

Jezici

EN spectral modeling;

Etimologija

modeliranje + spektra

Definicija

Naziv za metodu računalne analize i sinteze zvuka koja analitičke podatke nekog zvuka reducira na determinističku i stohastičku komponentu te svaku od njih obrađuje zasebno, da bi ih na koncu zbrojila.

Deterministička komponenta aproksimira se optimiziranom bankom sinusoidnih oscilatora (slično faznom vokoderu), dok se stohastička komponenta dobiva iz rezidualnog signala, koji predstavlja razliku ulaznog signala i determinističke komponente.

Stohastička se komponenta aproksimira bijelim šumom obrađenim kroz banku vremenski promjenjivih filtera.

Komentar

Puni naziv ove metode koju su 1990. izumili i opisali X. Serra i J.O. Smith glasi sinteza modeliranjem spektra (EN: Spectral modeling synthesis). Smatra se kombinacijom tehnika aditivne i suptraktivne sinteze.

Referencije

<CR>: 152-153