hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Objekt

Jezici

EN object; NJ Objekt; FR objet;

Etimologija

Definicija

U g.i. pojam vrlo širokog značenja koji se definira na više načina, ovisno o području na koje se pojam odnosi i knotekstu u kojem se rabi:
  1. U tehnici programiranja računala, objekt je softverska komponenta za višekratnu uporabu, koja je definirana svojim ponašanjem i sučeljem spram drugih objekata i (naposlijetku) spram korisnika. Ovako koncipiran objekt u osnovi ima svojstva modula, što čini objektno orijentirano programiranje idiomatski bliskim potrebama glazbene informatike. Mnoga softverska okruženja za algoritamsko skladanje i interakciju u realnom vremenu baziraju se upravo na strukturiranju, spajanju i kompoziciji softverskih objekata u kompleksne aplikacije (v. MAX, OpenMusic).
  2. u računalnim znanostima, najčešće kao pridjev ili prilog, npr. objektni C ili objektno orijentirano programiranje, naziv za strategiju pisanja softvera i programske jezike koji proceduru programiranja stavljaju u službu kreacije softverskih objekata (u smislu DF. 1), sa svrhom stvaranja biblioteka višestruko i višekratno upotrebljivog softvera (EN: reusability ).
  3. u krugu predstavnika tzv. spektralne škole (Murail i dr.) okupljene oko instituta IRCAM i Columbia University Department of Music, naziv za osnovni tvorbeni element skladbe, jednoznačno strukturiran po horizontali i po vertikali te jednoznačno prepoznatljiv po svojoj zvukovnosti. Tvorac ovog termina je Pierre Schaeffer: "Glazbeni objekt je osvajanje glazbenog u njegovim izvorima" <NG>

Komentar

Iz svih definicija je vidljivo kako objekt u svakoj od ovih definicija ima kognitivno sukladno mjesto i stoga može predstavljati temeljnu paradigmu računalno glazbenog postupka. Generiranje glazbenih objekata u smislu DF. 3 plauzibilno je u smislu metode projektiranja softverskih objekata iz DF. 1, te razvoja programskih jezika i okružja u smislu DF. 2.. Stoga o. možemo smatrati jednim od temeljnih pojmova računalne glazbe općenito, tim više što ni u jednom od ovih područja ne predstavlja nešto kontraintuitivno ili hermetično.

Referencije

<WK>, Object; <STR> 32, 85, 244; <IR>; <CYC74>; <BG>; <NG>, 91;