hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Izobličenje (signala)

Jezici

EN distortion; NJ Verzerrung; FR distorsion; TL distorsione;

Etimologija

HR od 'iz-' + 'oblik'
LAT od dis- (= prefiks za izdvajanje) + torquere (= svinuti) <OX>

Definicija

Termin izobličenje [signala] rabi se u dva odvojena značenja:
  1. uglavnom nekontrolirana posljedica pretvorbe, obrade, snimanja i prijenosa zvučnog signala u određenim fizikalnim uvjetima i uz korištenje određene opteme
  2. metoda kontrolirane promjene valnog oblika zvučnog signala u svrhu mijenjanja određenih čujnih svojstava.
Izobličenje može biti linearno i nelinearno.
  • linearno izobličenje sastoji se od promjena amplitude i faze bez generiranja novih komponenti spektra
  • nelinearnim se izobličenjem generira nove komponente frekvencijskog spektra
Osnovni koncept leži u učinkovitosti i tehničkoj jednostavnosti generiranja određenih čujnih svojstava nekog signala metodom izobličenja.

Komentar

Razlaganje ove građe po svojem obimu bitno nadilazi opsege ove stranice

Kritika

Ovaj potpuno jasan hrvatski termin kojim se pojam u oba svoja značenja dobro i potpuno definira ipak se nije posve udomaćio u popularnoj glazbi s električnim gitarama, gdje se za zvuk gitare generiran uz pomoć pojačala često rabi latinska posuđenica distorzija, možda zato da bi se time u izvedbenoj praksi lakše razlikovalo između ta dva značenja.

Referencije

<FRM> Str. 30, 35, 37, 47, 134, 213, 334