hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Operator

Jezici

EN operator; NJ Operator; FR opérateur; TL operatore;

Etimologija

latinska posuđenica operatōr, od LAT operor (=raditi)

Definicija

U informatici i programiranju računala operator je simbol što određuje koja pravila primijeniti na jedan ili više podataka (operanada) u svrhu dobivanja rezultata.
U glazbenoj informatici i svim područjima njezine primjene vrijedi ista definicija.
O. su sastavni dio svih računalnih programskih jezika, ali se koriste i u okružjima za digitalnu sintezu zvuka i računalno potpomognuto skladanje bez uporabe programskih jezika.

Po tipu dijele se na:
  • unarne koji rade na samo jednom operanda
  • binarne koji rade na dva operanda
  • ternarne koji rade na tri operanda
Po namjeni mogu biti:
inkrementalni, artimetički, logički, kondicionalni, operatori dodjele i operatori na bitovima (ne smije ih se brkati s binarnim operatorima!).

Komentar

Čak i rad s okružjima za računalnu glazbu bez uporabe programskih jezika pretpostavljaju temeljito poznavanje operatora, što krivulju učenja često čini teškom i strmom.

Primjerice, u nekim okružjima poput MAX i PD postoje slični, ali različiti operatori za rad na pojedinačnim varijablama (npr. notnim visinama) i na signalima, odn. slijedovima varijabli u stvarnom vremenu.

Referencije

<WK>: Operator; <FW>