hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Računalno potpomognuto skladanje

Jezici

EN Computer aided composition (CAC); FR Composition assistée par ordinateur (CAO);

Etimologija

Definicija

Naziv za "tehnike ili praksu uporabe računala kao pomagala u skladanju, bez obzira na to hoće li skladba sama biti izvođena računalno ili na tradicionalnim glazbalima, bez uporabe ikakvih elektroničkih naprava. Dvije važne grane r.p.s. su algoritamsko skladanje i spektralna glazba." <WK>

R.p.s. teško je zamislivo bez "istraživanja i razvoja u području simboličke reprezentacije glazbenih struktura, jezika i računalnih paradigmi prilagođenih glazbi" <IR>, što je jedna od temeljnih djelatnosti glazbene informatike.

Referencije

<WK>: Computer assisted composition; <IR>:CAC; <AC>