hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

PD

Jezici

Etimologija

akronim od EN pure data (=čisti podaci)

Definicija

(Naziv) vizualnog okružja za programiranje sinteze zvuka i glazbeno računalne interakcije u stvarnom vremenu. Razvoj ovog slobodnog okružja otvorenog izvornog koda pokrenuo je Miller Puckette, također autor računalnog okružja MAX.
Funkcionalnost sučelja temelji se na ideji da je kompilator blok sheme moguće tako ustrojiti, da korisnik glazbene provenijencije ne mora poznavati komplicirane discipline računalstva i vladati zahtjevnim programskim jezicima da bi mogao stvarati računalnu glazbu, već to radi iscrtavajući i povezujući grafičke prikaze objekata / spojeva.

Komentar

Postoji više distribucija PD softvera. Osnovna, tzv. vanilla distribucija priređena je od strane samog autora, dok sve druge (suradničke) distribucije predstavljaju njezina proširenja i sadržajne dodatke. Pritom valja naglasiti da je ova osnovna najkompatibilnija s većinom računalnog hardvera i softvera, ali po cijenu da je funkcionalnost bazična.

Referencije

<WK>:PD;     <PD>;     <TTEM>:15-17