hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

OSC

Jezici

EN OSC (=OpenSound Control);

Etimologija

od en: open = otvoren -a -o + sound = zvuk + control = kontrola

Definicija

OpenSound Control (OSC) je naziv za sučelje odn. strojni komunikacijski protokol koji omogućava razmjenu digitalnih izvedbenih podataka između hardverskih i softverskih elektroničnih glazbala, računala i drugih umreženih multimedijskih uređaja u stvarnom vremenu. Protokol su na University of California Berkeley 1997 razvili Adrian Freed i dr. OSC je kreiran s namjenom da bi nadišao MIDI standard, koji se u mnogim vidovima pokazao neadekvatnim za moderne multimedijalne potrebe. OSC funkcionira na širokopojasnim mrežama pružajući mogućnosti interakcije u realnom vremenu, koje su radi kašnjenja signala u MIDI međusklopu neostvarive. OSC glazbenicima i kreatorima softvera također pruža puno veću fleksibilnost u tipu podataka koji je putem mreže moguće razmijeniti, omogućujući stvaranje potpuno nove klase glazbenih programa koji međusobno komuniciraju na višoj razini.
Primjer: OSC omogućava informatički razgovjetno definiranje povezivanja mikrotonalitetnih glazbala i objekata.
Neki od modernih programa, programskih jezika i okružja za računalnu kreaciju zvuka i glazbe, koji rabe OSC protokol su MAX/MSP, SuperCollider i CSound.

Komentar

Obzirom da se akronim rabi internacionalno, a ima porijeklo i etimologiju u izvornom engleskom jeziku, sugerira se uporaba iste konvencije kao i za MIDI, FOF, FFT, FHT i drugi tehnički akronimi srodne geneze.

Referencije

<WK>: OSC; <FW>