hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Perspektrogram

Jezici

EN perspectrogram; NJ Perskektrogram;

Etimologija

od: per(spektivna projekcija) + spektrogram

Definicija

Naziv koji neki autori (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz DFKI) rabe za sonogram ili neki drugi prostorni prikaz spektra vremenski promjenjivih signala u kojem su tri dimenzije vremenski promjenjivog spektra (vrijeme, frekvencijski pojasevi, amplituda) prikazane u perspektivnoj projekciji.

Komentar

U perspektrogramima se relacija pojedinih dimenzija, npr. amplitudnih i faznih komponenti spektra prikazuje tzv. indeksnim bojama, tj. da se svaki par vrijednosti sustavno pridruži nekom indeksu koji se jednoznačno preslikava u boju.

Kritika

Pojam koji vuče genezu iz istraživanja višedimenzionalne znanstvene vizualizacije zvukova s kraja 20. stoljeća nije se udomaćio u širokoj uporabi.