hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Sonogram

Jezici

EN sonogram; NJ Sonogram; FR sonogramme;

Etimologija

od LAT. sonus = zvuk, + GRČ. γράφειν = pisati

Definicija

Naziv (vjerovatno skovan od strane ekspertne grupe za analizu i sintezu zvuka pri institutu IRCAM) za vizualizaciju vremenski promjenjivog spektra nekog zvučnog signala. Na horizontalnoj osi izraženo je vrijeme trajanja danog signala, na vertikalnoj je osi unesene su frekvencije spektra, dok je treća dimenzija, intenzitet spektralne aktivnosti izražen(a) gustoćom sive boje ili paletom nekih drugih boja. Time je omogućeno vizualno praćenje promjena u spektralnoj aktivnosti bilo kojeg signala, što je od iznimnog značaja za glazbeno razumijevanje postojećih zvukova, ali i za kreaciju posve novih timbara.

Kritika

Ovaj termin nije se u širokoj uporabi dovoljno udomaćio, mada je vrlo jasno određen.
Razlozi tomu mogu biti njegova relativna akademičnost i frankofona provenijencija.
U kolokvijalnoj uporabi često ga se opisno naziva 3D sound spectrogram (trodimenzionalni spektrogram zvuka).
Hrvatski doslovan prijevod zvukopis nije u uporabi i prva asocijacija bila bi bilokoji zvučni zapis.

Referencije

<IR>