hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Petlja

Jezici

EN loop; NJ Schleife; FR boucle;

Etimologija

vjerovatno potječe od petlje magnetofonske vrpce (EN: tape loop; NJ: Bandschleife)

Definicija

  1. Naziv za bilokoji ciklički repetitivni proces ili proceduru u automatskoj produkciji ili reprodukciji nekog zvučnog materijala, sa svojstvom da se s kraja ciklusa proces skokom vraća na početak.

  2. Naziv za algoritme u digitalnoj sintezi i obradi zvuka, kojima se neki signal u računalnoj memoriji klonira, klonirani odsječak zakasni za određeni broj pojam okvira i pribroji glavnom signalu. Ovakvi algoritmi vuku svoje podrijetlo u povratnim petljama (EN: feed-back loops) analognih pojačala i uređajima za obradu zvuka s petljom magnetofonske vrpce.

Primjeri uporabe:
U sintezi zvuka fizikalnim modeliranjem (npr. Karplus-Strongov algoritam)
-za modeliranje istitravanja strune
U algoritmima za digitalno filtriranje signala metodom konačnog impulsnog odziva (FIR) i metodom beskonačnog impulsnog odziva (IIR).

Komentar

U (<NG>, 201-202), autor iznosi vrlo obimnu, vizionarski iskazanu, terminolloški preciznu i kritički obrađenu definiciju; dio definicije koji se tiče glazbene informatike citiramo:
"Primjena petlje vrlo je važna u modernoj elektronici, posebno u procesima u računalnoj glazbi, naročito u digitalnom uzorkovanju zvuka gdje se kratak odlomak zvuka pušta u petlju pod kontrolom programa da bi se stvorio kontinuiran ili repetitivan zvuk."

USP. cirkularni spremnik
         linija za kašnjenje
         valovodna sinteza

Referencije

<NG> 201-202; <BG>