hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

RMS

Jezici

EN RMS; NJ RMS, QMW (=quadratischer Mittelwert)
FR RMS, moyenne quadratique; TL valore eficace;

Etimologija

EN akronim root mean square (value) = srednja kvadratna vrijednost

Definicija

Termin srednja kvadratna vrijednost preuzet je iz statistike i definira se matematičkom formulom:

x = x1 2 + x2 2 + ... + xn 2 n

gdje je x1 - xn vrijednost PCM zapisa svakog od n uzoraka digitalnog zvukovnog signala. Niz RMS vrijednosti aproksimira krivulju efektivne snage nekog izmjeničnog signala.

U strukovnom govoru glazbenika, snimatelja i producenata udomaćio se u cijelom svijetu jednostavniji akronim tuđice RMS, i to gotovo isključivo u toj struci.

RMS vrijednost iznimno je važna u mjerenju snage i doživljaju glasnoće nekog signala.

Komentar

U postprodukciji digitalnog glazbenog zapisa često se dinamičkom obradom nastoji ograničiti vršne vrijednosti amplitude nekog zapisa (EN peak), a pojačati RMS, čime se dinamički raspon formata digitalnog zapisa određene razlučljivosti ne samo učinkovitije iskorištava i raspodjeljuje unutar mogućih diskretnih vrijednosti, nego se i čujnost zapisa prilagođuje neidealnim, pa i bučnim uvjetima slušanja, npr. tijekom vožnje u automobilu.

USP mastering

Kritika

Za razliku od akronima PCM koji ima latinske korijene i tvorbu blisku duhu hrvatskog jezika, RMS je jezično daleko neprozirniji. Međutim, taj se akronim udomaćio i u nekim drugim europskim jezicima u glazbenoj informatici.

Referencije

<APB>: 873;