hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

RTCmix

Jezici

EN RTCmix;

Etimologija

od RT (akronim za EN: real time = stvarno vrijeme) + C (naziv programskog jezika) + EN: mix = miješanje

Definicija

Real-Time Cmix (RTcmix) blizak je MUSIC-N obitelji jezika za računalno programiranje zvukova, mada ima drugačiju genezu i ustroj. Slijednik je programa MIX koji je 1978. na Sveučilištu Princeton za potrebe uporabe digitalnih zvukovnih datoteka u algoritamskom skladanju razvio skladatelj Paul Lansky. Implementiranjem funkcija programskog jezika C u digitalnoj sintezi, program je 1980ih preimenovan u Cmix.

Svoj konačni naziv i prepoznatljivu funkcionalnost okružje dobiva s podrškom za rad u stvarnom vremenu koju su kreirali Brad Garton, David Topper i suradnici (Gibson, Scott, DuBois, Helmuth, Bailey, Juzbašić, Bukvić i dr.) u drugoj polovici 1990ih godina, uz TCP podršku, interaktivnu kontrolu, i mogućnost objektno orijentirane ugradnje softverskog stroja za sintezu zvuka u druge aplikacije.

Sve vrijeme od začetaka RTCmix bio je projekt otvorenog izvornog koda i slobodan softver, što ga je razlikovalo od komercijalnih sintetizatora i programa za sintezu zvuka i činilo ga naročito pogodnim u istraživačke i akademsko obrazovne svrhe. Trenutno RTCmix predstavlja kolaborativan razvojnii projekt više sveučilišta u SAD (Princeton University, Columbia University, University of Virginia, University of Indiana) i vanjskih suradnika, a rabi se i kao objekt u drugim višim okružjima za računalnu glazbu MAX/MSP, SuperCollider.

Komentar

Okružje posjeduje alate lagan za razvoj vlastite biblioteke prividnih glazbala i njima se može upravljati pomoću višeg programskog jezika python.

Referencije

<RTC>;   <WK>:RTCmix;   <CMC>;