hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Ružičasti šum

Jezici

EN pink noise; NJ rosa Rauschen; FR bruit rose; TL rumore rosa;

Definicija

Naziv za idealan aperiodičan titrajući zvučni signal koji ima širokopojasni kontinuirani spektar konstantne gustoće energije po oktavi. Proizvodi ga za to namijenjeni modul ili softverski program, nazvan generator šuma.

Po analogiji s optičkim dojmom svjetla razumijeva se da ružičasti šum ima spektralnu distribuciju energije pomaknutu u niži, crveni dio spektra, ali još uvijek zadržava širokopojasnost koju ima bijeli šum.

Komentar

Zbog svoje zvučne kakvoće, koja je srodna nekim šumovima iz prirode i slušnog iskustva općenito, ružičasti šum ima značajno mjesto i često se rabi u sintezi zvuka.

Šum koji mu je po spektralnoj razdiobi energije komplementaran naziva se plavi šum.

Referencije

<NG>, 244, 203