hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Generator šuma

Jezici

EN noise generator; NJ Rauschengenerator; FR générateur de bruit; TL generatore di rumore;

Definicija

Naziv za samostojni uređaj, hardverski, softverski ili hibridni modul sintetizatora ili samostojni softverski objekt koji sintetizira šum određenih svojstava.

Jedna od metoda za softversko digitalno generiranje šuma je uporaba generatora slučajnih brojeva.

Komentar

S ove stranice može se preuzeti softverski primjer: izvorni kod funkcionalnog računalnog programa za generator pseudoslučajnog šuma, napisan u jeziku C. Program je adaptiran prema knjizi "Elements of Computer Music" autora F. R. Moore.

Referencije

<CR>: 336;    <FRM>: 446;