hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Sintetizator

Jezici

EN synthesizer; NJ Synthesizer; FR synthétiseur; TL sintetizzatore;

Etimologija

Gr. synthesis = sastavljanje, spajanje, povezivanje, od prijedl. syn = zajedno, skupa i tithénai = staviti, postaviti, poleći (<KLU>, 716, 717).

Definicija

Naziv za elektroničko glazbalo, odnosno samostojni (hardverski) uređaj ili aplikacijski računalni program, najčešće sastavljen iz različitih modula, kojem je namjena sinteza zvuka, poželjno u stvarnom vremenu, a u svrhu generiranja bilo kojeg tona, šuma ili kompleksnog zvuka, ali i za (elektroničku) glazbenu obradu nekog vanjskog zvučnog signala.

Različite vrste hardverskih (analognih i digitalnih) i softverskih sintetizatora nezaobilazne su kako u studijima za snimanje glazbe, tako i u živim izvedbama mnogih glazbenih žanrova.

Referencije

<NG>, 252