hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Sinteza izvorom i filterom

Jezici

EN source-filter synthesis;

Etimologija

Definicija

Naziv za podvrstu suptraktivne sinteze u kojoj se pomoću dva signala dobiva treći. Signal kojeg se filtrira naziva se izvorom. Parametre filtera predstavljaju odgovarajući parametri nekog drugog signala (ili zvukovne datoteke) kojeg se naziva filterom. U pravilu je signal izvor širokog i bogatog spektra, dok se spektralna ovojnica signala filtera nekim računalnim algoritmom izdvaja iz tog signala i aplicira na signal izvor. Sistematizacija metoda i tumačenje algoritama za sintezu izvorom i filterom prelazi opseg i doseg ove definicije. Poopćavanjem koncepta sinteze izvorom i filterom dobiva se križana sinteza, kojom je omogućena interakcija bilo kojeg svojstva nekog signala s bilo kojim svojstvom drugog signala.

Komentar

Iz referencija je razvidno da ovaj model sinteze vuče podrijetlo iz tehnologije prijenosa govora u telefoniji, kao i fonetike, odn. modeliranja vokalnog trakta. Uzevši ovo motrište u obzir možemo zaključiti kako su ovakvim konceptualnim pristupom u računalnoj tehnologiji približeni postupci modeliranja signala i fizikalnog modeliranja.

Referencije

<WK>: Source-filter model (fonetika)
<IR>: Source filter - glas (pdf), Source filter - instrumenti (pdf)