hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Slučajni brojevi

Jezici

EN random number; NJ Zufallszahl; FR nombre aléatoire; TL numero casuale;

Definicija

Naziv za broj koji nije moguće predvidjeti a priori. Ovakav broj može imati [očekivano] područje razdiobe, skup brojeva kojem pripada i frekvenciju ili vjerovatnost pojavljivanja.

Na računalu istinski slučajan broj krajnje je teško izračunati bez nekog vanjskog ulaza koji mora biti nepredvidljiv.

Umjesto njih uglavnom se koriste pseudoslučajni brojevi; takvi brojevi nisu istinski slučajni, budući da se njihovu vjerovatnost predviđa i njihovo pojavljivanje realizira pomoću algoritama... (<APB>)

Komentar

U ovom je području računalna glazba konceptualno inferiorna u odnosu na tradicionalnu, analognu elektroničku glazbu, gdje su mnogi vidovi skladanja, sinteze zvuka i izvođenja vezani uz aleatoriku, kontinuirane generatore slučajnih brojeva i iskustvo "bešavnog" pretapanja determinističkog u stokastički model tvorbe zvuka.

Uzrok tome leži u definiranosti i determinističkoj naravi računala kao uređaja.

Da bi s lakoćom generiralo nizove uistinu slučajnih brojeva, računalo mora koristiti izlaz nekog neračunalnog elektroničkog sklopa, npr. generatora šuma koji se uzorkuje i čije se trenutne vrijednosti napona pretvaraju u brojke.

Kritika

Engleski termin random u svojem glazbenom značenju nema pravog hrvatskog ekvivalenta u postojećem glosariju glazbene prakse. Naziv aleatorika, premda učestao u uporabi u akademskim krugovima primarno se odnosi na prakse donošenja odluka u skladanju i koncertnom izvođenju glazbe, nije se uvriježio u nazivlju vezanom uz npr. tehnike generiranja i montaže zvuka (i slike).

Nerijetko se u procesu glazbene proizvodnje može čuti precizan, ali jezično pogrešan termin "rendomizirati" (neki sadržaj).

Referencije

<APB> : 873