hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Softver

Jezici

EN software; NJ ; FR ;

Etimologija

od EN. soft = mekano + ware = predmet koji se čuva, <OX>
u kontrastu s hardware = alati, željezarija

Definicija

Termin čije značenjue zbog njegova osobitog mjesta u glazbenoj informatici treba sagledati povijesno:

(1)
Termin nepoznat u računarstvu do pedesetih godina 20. stoljeća, kada proizvođači računala zajedno sa strojevima (hardver) počinju prodavati i operativne sisteme, koje imenuju tim nazivom oko 1959. S procvatom računalne industrije devedesetih godina, termin se rabi i za komercijalne računalne programe, korištenje čijeg strojnog kôda se licencira, i za programe otvorenog izvornog koda, za koje se uglavnom naplaćuje samo korisnička podrška.

(2)
Zasebnu kategoriju softvera predstavlja softver za pisanje softvera: programski jezici, kompilatori, interpreteri i programerska sučelja, koji mogu biti i komercijalni i slobodni.

(3)
U drugom desetljeću 21. stoljeća, s procvatom i ubrzanjem Interneta, mobilne telefonije i "računalstva u oblaku" (EN: cloud computing) pojavljuje se koncept softvera kao usluge, po kojem se naplaćuje korištenje vremena nekog programa što se nalazi negdje na nekom internetskom poslužitelju, a korisnik s takvim programom komunicira preko internetskog preglednika.

Komentar

Trend tržišnog širenja softvera kao usluge može imati poguban utjecaj na razvitak glazbene informatike i računalne glazbe uopće, budući da korisnik ne posjeduje niti kopiju programa na računalu niti može sagledati što neki program radi, a kamo li eksperimentirati s njim i razvijati ga.

U računalnoj glazbi računalo ima mjesto glazbala na kojem glazbenik stvara, spoznaje i istražuje, ali i samo glazbalo usavršava. Stoga je ovakav koncept s time nespojiv.

Kritika

Općenito je ovim pojmom pokriveno iznimno široko područje računalne tehnologije i određena uporabna distinkcija poput one u engleskom jeziku (freeware, shareware, rentware ...) bila bi poželjna.

Referencije

<HMC>: 9, 83, 109;