hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Streaming

Jezici

EN streaming [media];

Etimologija

od en. stream ( = strujanje, riječni tok) + -ing (tvorbeni sufiks participa prezenta, kojim se podvlači trajnost i neprekinutost radnje)

Definicija (opisna)

Tuđica kojoj još u hrvatskom jeziku nije nađen zadovoljavajući pojmovni ekvivalent, a zatječe se u masovnoj strukovnoj i kolokvijalnoj uporabi.
Njome se označava tehnologija digitalnog prijenosa podtaka organiziranih u tzv. koherentne "pakete", kojom se omogućava stalan protok i dekodiranje podataka, te "oporavak" u slučaju "pucanja" veze ili smetnje u prijenosu signala.
Za razliku od zvukovnih datoteka zvukovni streaming ne mora imati svoj početak i kraj, ali po cijenu toga da nema ni mehanizama korekcije pogrešaka ni provjere podatkovne vjernosti originalu, već se eventualna iskliznuća u tijeku prijenosa interpoliraju u granicama mogućnosti i prihvatljivosti.
Ova je tehnologija ključna u internetskoj telefoniji, te u prijenosu slike, glazbe i drugih medijskih sadržaja na proizvoljne daljine.

U trgovačkom smislu S označava telekomunikacijsku uslugu u distribuciji medijskih sadržaja, takvu da korisnik prima sadržaj neprekidno dok god ga pružatelj usluge poslužuje.

Komentar

(1)
Najjednostavniji primjer za razumijevanje ove tehnologije je opažanje razlike između čitanja nekog zvuka kao datoteke s podatkovnog diska i s audio CDa. Vrhunski audio CD reprodukori moraju biti mehanički savršeno precizni jer se čitanje podataka događa samo jednom, u stvarnom vremenu.

(2)
"U digitalnoj audiotehnologiji rabi se termin audio stream za slijed zvukovnih podataka koji se kreću između dviju "točaka". Ove "točke" mogu biti dva različita hardverska uređaja ili komponente, a takvim se slijedom kreće i digitalni audiosignal od nekog algoritma za obradu u smjeru digitalno-analognog pretvarača."
                (<APB> - G. Maldonado: Working with Audio Streams)

Kritika

Ovo je primjer "tvdokornog" pojma koji je stvoren izvan duha hrvatskog jezika te je samo djelimično prevodiv i zato nijedan dosadašnji prijevod ne zadovoljava logičke kriterije valjanosti definicije (adekvatnost, akuratnost, nekonfuznost...). Neki autori predlažu prijevod internetski prijenos koji je preuzak i mistificira tehnologiju.
Prijevod tijek podataka previše je fenomenološki, premalo govori o tehnologiji, a nije niti podatan za tvorbu izvedenica.
Čak niti složenice poput posluživanje tijeka podataka ili odašiljanje ili razmjena tijeka podataka unatoč svojoj opisnosti ne kažu dovoljno.

Referencije

<PMF>: englesko-hrvatski rječnik otvorenog sadržaja;  <APB>: 329-;