hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Stanični automati

Jezici

EN cellular automata; NJ zelluläre Automaten;
FR automates cellulaires; TL automi cellulari;
(plural!)*

Etimologija

od 'stanica' + GRČ αὐτόματος (autómatos): onaj koji radi sam <OX>

Definicija

Naziv za diskretni model računanja koji se izučava u teoriji automata i primjenjuje se u različitim područjima [znanosti i umjetnosti], uključivo fiziku, teorijsku biologiju i modeliranje mikrostruktura <WK>... [te u likovnoj i glazbenoj umjetnosti], a sastoji se od pravilno umreženih podatkovnih stanica, svaka od kojih može biti u nekom od konačnog broja vremenski promjenjivih stanja, što ovisi o prethodnom stanju, o stanjima susjednih stanica i o prijelaznom pravilu <CR>.

U računalnoj glazbi (pod)programi za stanične automate rabe se u nekim okružjima kao jedinični generatori u sinteza zvuka, ali i kao alat u algoritamskom skladanju.

Algoritmima za stanične automate uspješno se sintetizira neka kaotična stanja i strukture zvučnog spektra, čime se generira računalnoj glazbi idiomatična auditorna iskustva koja nije moguće postići u fizičkom svijetu ili pomoću drugih metoda sinteze zvuka, kao što je npr. fraktalni spektar.

Komentar

Peter Beyls bio je među prvima koji su uporabili s. a. u tvorbi neke glazbene strukture...   tako što je programirao pravila za automatsko generiranje MIDI naredbi kojima se kontroliraju visine i trajanja tonova sintetizatora priključenog na računalo.

Br. skladatelj E. R. Miranda je 1993. kreirao CAMUS, prvo okružje za algoritamsko skladanje pomoću s. a. na računalu Atari ST.

USP: Markovljev lanacdinamička stokastička sintezagranularna sinteza 

Kritika

Naziv je naveden u pluralu zato što se termin takvime koristi u praktički svoj stručnoj literaturi s područja računalne glazbe na engleskom jeziku. Ulaziti u možebitne jezične razloge (hibrid engleskih posuđenica grčkog i latinskog nazivlja) i tehničke razloge (raznovrsnost, otvorenost modela i ovisnost glazbeno prihvatljive funkcionalnosti o kvantitetu) za to nadilazi svrhu i smisao ovog pojmovnika.
* Termin u singularu na četiri obrađena strana jezika glasi: cellular automaton; zellulärer Automat; automate cellulaire; automa cellulare.

Referencije

<CSM>: cell;     <CR>: 862-865;     <AC>: 187-201;